Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2023/2024

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający.

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych: podkarpackie: 15 maja-16 czerwca (do godz. 15.00)

Egzamin ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 23-25 maja

Koniec roku szkolnego. Uczniowie otrzymują świadectwa: termin dla całego kraju: 24 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: podkarpackie: 23 czerwca-10 lipca (do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 3 lipca

Publikacja list zakwalifikowanych do przyjęcia: 17 lipca

Dostarczanie dokumentów potwierdzających osiągnięcia: 23 czerwca – 10 lipca (do godz. 15.00)

Potwierdzanie woli podjęcia nauki: 17 lipca (od godz. 8:00) – 21 lipca (do godz. 15:00)

Podanie informacji o liczbie wolnych miejsc w szkołach ponadpodstawowych: podkarpackie: 25 lipca

Rekrutacja uzupełniająca:  25 lipca – 26/28 lipca