Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2022/2023

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający.

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych: podkarpackie: 16 maja-24 czerwca (do godz. 15.00)

Egzamin ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 24-26 maja

Koniec roku szkolnego. Uczniowie otrzymują świadectwa: termin dla całego kraju: 24 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: podkarpackie: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 1 lipca

Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół: podkarpackie: 22 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: podkarpackie: 22-28 lipca (do godz. 15.00)

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: podkarpackie: 29 lipca