Close

Stypendystka z Konarskiego

Z dumą zawiadamiamy, że Aleksandra Adamczyk z klasy 4B otrzymała Stypendium Prezesa Rady Ministrów. Wyróżnienie to jest jedną z form nagradzania najzdolniejszych uczniów szkół, w których nauka kończy się egzaminem dojrzałości. W czwartek 7 grudnia Ola odebrała dyplom z rąk wojewody podkarpackiego, pani Jolanty Sawickiej oraz podkarpackiego kuratora oświaty, pani Małgorzaty Rauch. Serdeczne gratulacje!!!

stypendium
Skip to content