Ważne dokumenty szkolne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu uchwaliła nowy statut szkoły wraz z wewnątrzszkolnym ocenianiem. Statut jest dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, obejmuje on swoim działaniem wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nim.

Dla maturzystów

Przydatne pliki Strony internetowe wybranych instytucji Zasady rekrutacji na rok 2018
IMGAkademia Bydgoska IMGAkademia Ekonomiczna w Katowicach IMGAkademia Ekonomiczna w Krakowie IMGAkademia Ekonomiczna we Wrocławiu IMGAkademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie IMGAkademia Medyczna w Białymstoku IMGAkademia Medyczna w Bydgoszczy IMGAkademia Medyczna w Gdańsku IMGAkademia Medyczna w Lublinie IMGAkademia Medyczna w Poznaniu IMGAkademia Medyczna w Warszawie IMGAkademia Medyczna we Wrocławiu IMGAkademia Pedagogiki Specjalnej IMGAkademia Podlaska w Siedlcach IMGAkademia Rolnicza w Krakowie IMGAkademia Rolnicza w Lublinie IMGAkademia Rolnicza w Poznaniu IMGAkademia Rolnicza we Wrocławiu IMGAkademia Wychowania Fizycznego w Krakowie IMGAkademia Wychowania Fizycznego w Poznaniu IMGAkademia Wychowania Fizycznego w Warszawie IMGKatolicki Uniwersytet Lubelski IMGPolitechnika Białostocka IMGPolitechnika Gdańska IMGPolitechnika Krakowska IMGPolitechnika Lubelska IMGPolitechnika Łódzka IMGPolitechnika Opolska IMGPolitechnika Poznańska IMGPolitechnika Radomska IMGPolitechnika Rzeszowska IMGPolitechnika Szczecińska IMGPolitechnika Śląska IMGPolitechnika Świętokrzyska IMGPolitechnika Warszawska IMGPolitechnika Wrocławska IMGPomorska Akademia Medyczna IMGSzkoła Główna Gospodarstwa Wiejskiego IMGSzkoła Główna Handlowa w Warszawie IMGŚląska Akademia Medyczna IMGUniwersytet im. Adama Mickiewicza w Poznaniu IMGUniwersytet w Białymstoku IMGUniwersytet Gdański IMGUniwersytet Jagielloński IMGUniwersytet Kardynała Stefana Wyszyńskiego IMGUniwersytet Łódzki IMGUniwersytet Marii Curie-Skłodowskiej IMGUniwersytet Medyczny w Łodzi IMGUniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu IMGUniwersytet Opolski IMGUniwersytet Rzeszowski IMGUniwersytet Szczeciński IMGUniwersytet Śląski IMGUniwersytet Warszawski IMGUniwersytet Wrocławski IMGUniwersytet Zielonogórski IMGWojskowa Akademia Techniczna