Projekty i konkursy

Poznaj Polskę – Warszawa

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę Wycieczka do Warszawy dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę w roku 2023 Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 15000 Wkład własny w zł: 3750 Opis: Wycieczka rozpoczęła się o 6:00, 22 listopada 2023…

Poznaj Polskę – Wrocław

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę Wycieczka do Wrocławia dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę w roku 2023 Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 15000 Wkład własny w zł: 3750 Opis: Na początek pobytu we Wrocławiu uczniowie zwiedzili najstarszą dzielnicę…

Poznaj polskie ślady w Europie – Grecja

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj polskie ślady w Europie Wycieczka do Grecji  dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj polskie ślady w Europie w roku 2023 Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 75000 Wkład własny w zł: 18750 Opis: Czterdziestu uczniów…

Poznaj Polskę – Lublin, Zamość

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę Wycieczka do Lublina - Zamościa dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę w roku 2023 Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 10000 Wkład własny w zł: 2500 Opis: W dniach 9-10 października odbyła…

Poznaj Polskę – Łódź

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę Wycieczka do Łodzi dofinansowana w ramach przedsięwzięcia pn. Poznaj Polskę w roku 2023 Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 10000 Wkład własny w zł: 2500 Opis: Pierwszego dnia po przyjeździe do Łodzi uczniowie…

Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości

Rekrutacja uczniów do udziału w mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”  Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie „Columbian Exchange…

Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum

Nazwa Programu Operacyjnego: Regionalny Program Operacyjny Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 Numer i nazwa Osi priorytetowej: IX Jakość edukacji i kompetencji w regionie Numer i nazwa Działania: 9.2 Poprawa jakości kształcenia ogólnego Wartość projektu: 736 096,50 zł Wkład własny Powiatu…