Harmonogram rekrutacji do szkół ponadpodstawowych na rok szkolny 2024/2025

Rekrutacja do szkół ponadpodstawowych rozpoczyna się wiosną i dzieli na dwa etapy: zasadniczy oraz uzupełniający.

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych: podkarpackie: 13 maja – 14 czerwca (do godz. 15.00)

Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych dla uczniów, którzy ZDAJĄ dodatkowo egzaminy zdolności kierunkowych, sprawdziany kompetencji i predyspozycji językowych, próby sprawności fizycznej: podkarpackie: 13-31 maja

Egzamin ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 14-16 maja

Koniec roku szkolnego. Uczniowie otrzymują świadectwa: termin dla całego kraju: 21 czerwca

Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły o świadectwo ukończenia szkoły podstawowej i zaświadczenie o wyniku egzaminu ósmoklasisty: podkarpackie: 21 czerwca – 08 lipca (do godz. 15.00)

Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: termin dla całego kraju: 3 lipca

Wyniki rekrutacji, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół: 16 lipca

Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: 16 – 18 lipca

Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 19 lipca

Składanie wniosków w ramach rekrutacji uzupełniającej: 24 – 26 lipca

Wyniki rekrutacji uzupełniającej, tj. podanie do wiadomości list kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do szkół: 5 sierpnia

Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO (w dniach 16-18 lipca) poprzez dostarczenie:
  • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
  • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
  • karty zdrowia otrzymanej w szkole podstawowej,
  • kserokopię aktu urodzenia,
  • 2 aktualnych zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.

Opublikowanie list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych w ramach rekrutacji uzupełniającej: 9 sierpnia

Informacje nt rekrutacji dostępne są na stronie Kuratorium Oświaty w Rzeszowie pod adresem: >>> KLIK <<<

Informacje dotyczące rekrutacji i oferty szkół Powiatu Mieleckiego można znaleźć również na stronie Wydziału Edukacji Zdrowia i Spraw Społecznych Starostwa Powiatowego w Mielcu pod linkiem: >>> KILK <<<