Oferta edukacyjna wszystkich szkół w województwie podkarpackim, informacje o poszczególnych szkołach, terminy, zasady i formularz rekrutacyjny jest dostępny pod adresem podkarpacie.edu.com.pl