Egzamin maturalny – formuła 2023

Absolwent szkoły w roku szkolnym 2022/2023 obowiązkowy przystępuje do egzaminów maturalnych:

PISEMNYCH:

  • język polski (podstawowy)
  • matematyka (podstawowa)
  • język obcy (podstawowy)
  • wybrany przedmiot dodatkowy (rozszerzony)

USTNYCH:

  • język polski (bez określania poziomu)
  • język obcy (bez określania poziomu)

Każdy uczeń klasy maturalnej, który zamierza przystąpić do egzaminu maturalnego w 2023 r. zobowiązany jest do złożenia deklaracji w postaci elektronicznej (e-deklaracji) w terminie do 30 września 2022 r.
Deklaracje złożone we wrześniu to tzw. deklaracje wstępne, które będzie można modyfikować.
Zmiany w deklaracjach (deklaracje ostateczne) należy złożyć do 31 stycznia 2023 (termin ostateczny: 7 lutego 2023). W razie braku złożenia deklaracji ostatecznej, deklaracja wstępna (wrześniowa) staje się deklaracją ostateczną.

Możliwe jest złożenie deklaracji maturalnej online w Zintegrowanym Interfejsie Użytkownika (ZIU) pod adresem www.wyniki.edu.pl (po złożeniu deklaracji należy ją wydrukować, podpisać i przekazać do szkoły).

 

Przydatne pliki/odnośniki:

Wymagania egzaminacyjne

Informatory maturalne

Harmonogramy, komunikaty i informacje