Szkoła pomaga uczniom w uzyskiwaniu różnego rodzaju stypendiów naukowych i socjalnych. Wszelkie informacje dotyczące rodzaju stypendiów, potrzebnej dokumentacji oraz wymogów dostępne są w gabinecie pedagoga oraz u wychowawców klas.