Dokumenty szkolne

Zgodnie z ustawą z dnia 14 grudnia 2016 r. – Prawo oświatowe (Dz.U. z 2018 r. poz. 996 ze zm.) Rada Pedagogiczna I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu uchwaliła nowy statut szkoły wraz z wewnątrzszkolnym ocenianiem. Statut jest dokumentem prawa wewnątrzszkolnego, obejmuje on swoim działaniem wszystkich członków społeczności szkolnej – nauczycieli, uczniów i rodziców. Zachęcamy wszystkich do zapoznania się z nim.