„Książka to najlepszy przyjaciel człowieka, a biblioteka to świątynia jego myśli”

Cicero (106 – 43 r. p.n.e.)

Biblioteka szkolna jest ośrodkiem informacji dla nauczycieli, ośrodkiem edukacji czytelniczej i informacyjnej dla uczniów. Realizuje zadania w zakresie gromadzenia, opracowywania i udostępniania zbiorów, udziela pomocy w codziennej pracy dydaktyczno-wychowawczej, dokształcaniu i doskonaleniu oraz pracy twórczej gromadzi odpowiednie do tych zadań materiały informujące o nich i udostępnia je. Obecnie księgozbiór biblioteki liczy 30220 woluminów. Duża część zbiorów to lektury szkolne i literatura popularno-naukowa. Nasza biblioteka składa się z dwóch pomieszczeń: wypożyczalni i czytelni. W czytelni uczniowie mogą korzystać ze zbiorów na miejscu. Mieści się w niej również centrum multimedialne wyposażone w 5 komputerów ze stałym dostępem do Internetu, drukarki oraz skanera.

Bibliotekarz: Elwira Przewoźnik

Godziny otwarcia biblioteki szkolnej:

  • Poniedziałek: 7:15 – 13:15
  • Wtorek: 7:15 – 13:15
  • Środa: 7:15 – 13:15
  • Czwartek: 7:15 – 13:15
  • Piątek: 7:15 – 13:15