Radosław Kluza – dyrektor
Monika Cisło – wicedyrektor
Alicja Salamon
Małgorzata Stryczek
Grażyna Starzyk
Ewa Chajdaś
Małgorzata Jakóbik
Joanna Trojak
Elwira Przewoźnik
Marek Paduch
Lucyna Rybak
Renata Dymek
Anna Mądry
Elżbieta Poloczek
Maria Miodunka-Kobiernik
Elżbieta Żelazko
Mariola Maj
Barbara Superson
Joanna Pieróg
Sabina Stachura
Anna Kozioł
Monika Cisło
Maria Pogoda
Ewa Basiak
Ewelina Stelmach-Kozioł
Anna Kopcińska
Anna Wardzała
Aneta Leś
Agnieszka Mrozik
Ewa Szumacher
Elżbieta Pogoda
Janusz Ingram
Mirosław Gonet
Danuta Konopka
Wojciech Snopkowski
Anna Wardzała
Paweł Ćwięka
Magdalena Śledź
Bartosz Warzecha
Monika Toczyńska
Piotr Babula
Marzanna Mazur-Witek
Robert Kagan
Małgorzata Oleksiak
Maciej Fijałkowski
Łukasz Baran
Bożena Włodarczyk
Radosław Kluza
Agnieszka Mrozik
Anna Kłodowska
Beata Maciejak
Mateusz Basztura
Michał Zieliński
Barbara Pikusa
Katarzyna Kruk
Krzysztof Herchel
Lidia Osipiak
Iwona Kafel
ks. Mateusz Florek
ks. Paweł Wrzos
Łukasz Molak
Bożena Włodarczyk
Katarzyna Kruk
Oliwia Krząstek
Elwira Przewoźnik
Katarzyna Klich
Oliwia Krząstek
Bożena Włodarczyk