Rekrutacja 2024 / 2025
OFERTA DLA ÓSMOKLASISTÓW

KLASA PRZEDMIOTY WIODĄCE
magazin A. politechniczna matematyka, informatyka, język angielski
magazin B. turystyczna język angielski, język polski, geografia
magazin C. medyczna biologia, chemia, język angielski
magazin D. humanistyczna język polski, historia, język angielski
magazin E. psychologiczna biologia, język polski, język angielski
magazin F. ekonomiczna matematyka, język angielski, geografia
Punktowane przedmioty do poszczególnych klas:
 1. politechniczna: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski
 2. turystyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
 3. medyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, chemia lub biologia
 4. humanistyczna: j. polski, matematyka, historia, j. angielski
 5. psychologiczna: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
 6. ekonomiczna: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
KLASA DRUGI JĘZYK
A. politechniczna j.niemiecki
B. turystyczna j. niemiecki lub j. hiszpański
C. medyczna j.niemiecki lub j. hiszpański
D. humanistyczna j. niemiecki lub j. hiszpański
E. psychologiczna j. niemiecki lub j. hiszpański
F. ekonomiczna j.niemiecki

Nauka drugiego języka obcego odbywa się w zakresie podstawowym 2 godziny tygodniowo. W zależności od umiejętności startowych grupy możliwe są dwa warianty: kontynuacja nauki języka ze szkoły podstawowej po wstępnym okresie powtórzeniowym i wyrównującym poziom uczniów lub rozpoczęcie nauki drugiego języka od początku. Decyzja podejmowana jest po przeprowadzonej diagnozie stanu wiedzy uczniów.

W przypadku profili, na których uczone są dwa języki obce, tworzone grupy zapewniają kontynuację nauki języka ze szkoły podstawowej. Zmiana drugiego języka obcego jest możliwa w sytuacji, gdy grupa językowa dysponuje wolnymi miejscami, a pierwszeństwo zajęcia tych miejsc mają uczniowie z większą liczbą punktów uzyskanych w procesie rekrutacji.

To warto wiedzieć o I LO:

 • Nasze liceum jest najstarszą placówką oświatową w Mielcu. Wierni tradycji, odważnie mierzymy się z wyzwaniami współczesnej edukacji, podejmując różnorodne działania innowacyjne. Przygotowując ofertę edukacyjną dla naszych uczniów, uwzględniamy aktualne tendencje na poziomie szkolnictwa wyższego, a także zmiany zachodzące na rynku pracy.
 • Nasi uczniowie to uczestnicy, finaliści oraz laureaci licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, np.: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiady Geograficznej, Olimpiady Teologicznej,  Olimpiady Wiedzy o Mediach,  Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki), Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, Podkarpackiego Konkursu Chemicznego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
 • Tradycją szkoły stała się trwająca od 2002 r. współpraca z niemiecką szkołą partnerską Bertolt- Brecht- Gesamtschule w Löhne. Coroczne wymiany uczniowskie, które obejmują ośmiodniowy program realizowany wspólnie z uczniami niemieckimi w Polsce, a następnie ośmiodniową rewizytę naszych uczniów w Niemczech są doskonałą okazją do intensywnej komunikacji w j. angielskim i j. niemieckim. Uczestnicy programu wymiany, którego koszty prawie w  80 % dzięki staraniom szkoły pokrywa fundacja rządowa PNWM, mają okazję zwiedzać atrakcyjne miejsca, uczestniczyć w zajęciach w szkole partnerskiej, a także realizować projekty edukacyjne.
 • Uczniowie I LO biorą udział w rożnych projektach edukacyjnych. W czerwcu 2023 r. dwudziestu uczniów naszej szkoły spędziło nieodpłatnie 7 dni w Hiszpanii realizując program edukacyjny w ramach projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów”. W październiku 2023 r. ponad 40 uczniów zwiedzało Węgry, Serbię i Grecję w ramach programu „Poznaj polskie ślady w Europie”, na realizację którego szkoła pozyskała 75 tys. zł. dofinansowania.
 • W ostatnich latach nasza szkoła realizowała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”, dzięki któremu uczniowie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych dodatkowych zajęciach rozwijających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, informatyki, w warsztatach chemicznych, biologicznych i geograficznych. Ponad 100 uczniów spędziło nieodpłatnie dwa dni w stolicy Polski, aby uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki projektowi szkoła zakupiła pomoce dydaktyczne na sumę ponad 350 tysięcy złotych (np. pełne wyposażenie laboratorium chemicznego, biologicznego, pracowni fizycznej, geograficznej, wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych, zakup teleskopu, obserwatorium astronomicznego, tablic interaktywnych, dotykowych monitorów itp.) W październiku 2023 r. w ramach programu „EKO pracownia-zielone serce szkoły” w I LO utworzono nowocześnie wyposażoną pracownię  służącą do edukacji ekologicznej. W ciągu najbliższych dwóch lat szkolnych zaplanowana jest  realizacja  projektu edukacyjnego o wartości ponad 700 tys. zł pt. „ Szkoła wspierająca- szkoła sukcesu”.
 • W naszej szkole działa utytułowany chór młodzieżowy, zdobywca wielu nagród na festiwalach o zasięgu wojewódzkim
  i ogólnopolskim. Swoją oprawą muzyczną uświetnia wiele ważnych uroczystości państwowych, obchodzonych na terenie miasta i powiatu. Młodzi muzycy ćwiczą miedzy innymi podczas muzycznych warsztatów wyjazdowych.
  W ostatnich latach chór odbył kilkudniowe tournee koncertowe w Niemczech i na Węgrzech. Od 2019 r. chórowi towarzyszy orkiestra, którą tworzą muzyczni pasjonaci z naszej szkoły. Wielu uczniów naszej szkoły realizuje swoje muzyczne pasje uczęszczając jednocześnie do szkoły muzycznej, z którą nasze liceum współpracuje.
 • Rozwijamy talenty artystyczne młodzieży, wspierając uczniowskie pasje i umożliwiając udział w różnorodnych imprezach kulturalnych: konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej, turniejach poetyckich, konkursach dla debiutujących literatów. Szkoła współpracuje z wyższymi uczelniami organizując uczniom cyklicznie wyjazdy na warsztaty i wykłady pracowników naukowych takich uczelni jak: KUL w Lublinie, Politechnika Rzeszowska, Akademia Krakowska i UJ w Krakowie.
 • I LO w Mielcu to szkoła, która uczy i wychowuje, dba o wartości, szanuje historię i tradycję, kładzie nacisk nie tylko na wiedzę i umiejętności uczniów, ale także wysoką kulturę osobistą. W środowisku cieszy się opinią szkoły bezpiecznej, w której panuje przyjazna atmosfera między uczniami. Bardziej niż rywalizację cenimy współpracę, otwartość, budowanie relacji i wzajemny szacunek.