Rekrutacja 2023 / 2024
OFERTA DLA ÓSMOKLASISTÓW

KLASA PRZEDMIOTY WIODĄCE
magazin A. politechniczna matematyka, informatyka, język angielski
magazin B. turystyczna język angielski, język polski, geografia
magazin C. medyczna biologia, chemia, język angielski
magazin D. humanistyczna język polski, historia, język angielski
magazin E. psychologiczna biologia, język polski, język angielski
magazin F. ekonomiczna matematyka, język angielski, geografia
Punktowane przedmioty do poszczególnych klas:
 1. politechniczna: j. polski, matematyka, informatyka, j. angielski
 2. turystyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, geografia
 3. medyczna: j. polski, matematyka, j. angielski, chemia lub biologia
 4. humanistyczna: j. polski, matematyka, historia, j. angielski
 5. psychologiczna: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia
 6. ekonomiczna: j. polski, matematyka, j. obcy, geografia
KLASA DRUGI JĘZYK
A. politechniczna j.niemiecki
B. turystyczna j. niemiecki lub j. hiszpański
C. medyczna j.niemiecki
D. humanistyczna j. niemiecki lub j. hiszpański
E. psychologiczna j. niemiecki lub j. hiszpański
F. ekonomiczna j.niemiecki

To warto wiedzieć o I LO:

 • Nasze liceum jest najstarszą placówką oświatową w Mielcu. Wierni tradycji, odważnie mierzymy się z wyzwaniami współczesnej edukacji, podejmując różnorodne działania innowacyjne. Przygotowując ofertę edukacyjną dla naszych uczniów, uwzględniamy aktualne tendencje na poziomie szkolnictwa wyższego, a także zmiany zachodzące na rynku pracy.
 • Nasi uczniowie to uczestnicy, finaliści oraz laureaci licznych olimpiad i konkursów przedmiotowych, np.: Olimpiady Literatury i Języka Polskiego, Olimpiady Historycznej, Ogólnopolskiej Olimpiady „O Diamentowy Indeks AGH”, Olimpiady Geograficznej i Nautologicznej, Olimpiady Teologicznej,  Olimpiady Wiedzy o Mediach,  Olimpiady Języka Angielskiego, Olimpiady Artystycznej (sekcja muzyki), Konkursu Matematycznego im. Franciszka Lei, Konkursu Matematycznego im. prof. Jana Marszała, Podkarpackiego Konkursu Chemicznego, Olimpiady Ekologicznej, Olimpiady Zdrowego Stylu Życia.
 • Tradycją szkoły stała się trwająca od 2002 r. współpraca z niemiecką szkołą partnerską Bertolt- Brecht- Gesamtschule w Löhne. Coroczne wymiany uczniowskie, które obejmują ośmiodniowy program realizowany wspólnie z uczniami niemieckimi w Polsce, a następnie ośmiodniową rewizytę naszych uczniów w Niemczech są doskonałą okazją do intensywnej komunikacji w j. angielskim i j. niemieckim. Uczestnicy programu wymiany, którego koszty prawie w  80 % dzięki staraniom szkoły pokrywa fundacja rządowa PNWM, mają okazję zwiedzać atrakcyjne miejsca, uczestniczyć w zajęciach w szkole partnerskiej, a także realizować projekty edukacyjne.
 • W ostatnich dwóch latach nasza szkoła realizowała projekt Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podkarpackiego na lata 2014-2020 „Kreatywni uczniowie w nowoczesnym liceum”, dzięki któremu uczniowie podnosili swoje kompetencje, uczestnicząc w licznych dodatkowych zajęciach rozwijających z przedmiotów matematyczno – przyrodniczych, języków obcych, informatyki, w warsztatach chemicznych, biologicznych i geograficznych. Ponad 100 uczniów spędziło nieodpłatnie dwa dni w stolicy Polski, aby uczestniczyć w zajęciach warsztatowych w Centrum Nauki Kopernik. Dzięki projektowi szkoła zakupiła w ostatnich dwóch latach pomoce dydaktyczne na sumę ponad 350 tysięcy złotych (np. pełne wyposażenie laboratorium chemicznego, biologicznego, pracowni fizycznej, geograficznej, wymiana sprzętu komputerowego w pracowniach informatycznych, zakup teleskopu, obserwatorium astronomicznego, tablic interaktywnych, dotykowych monitorów itp.)
 • Uczniowie naszej szkoły są objęci kompetentną opieką psychologiczno-pedagogiczną. Rozpoznajemy potencjalne możliwości uczniów, doradzamy w planowaniu dalszego kierunku kształcenia oraz kariery zawodowej, m. in. poprzez testy predyspozycji zawodowych. Wsparcia uczniom i ich rodzicom udzielają psycholog i pedagog szkolny, zatrudnieni w pełnym wymiarze godzin. Ponadto nad bezpieczeństwem uczniów czuwa na co dzień wykwalifikowana higienistka szkolna.
 • W naszej szkole działa utytułowany chór młodzieżowy, zdobywca wielu nagród na festiwalach o zasięgu wojewódzkim
  i ogólnopolskim. Swoją oprawą muzyczną uświetnia większość ważnych uroczystości państwowych, obchodzonych na terenie miasta i powiatu. W ostatnich latach chór odbył kilkudniowe tournee koncertowe w Niemczech i na Węgrzech. Od 2019 r. chórowi towarzyszy orkiestra, którą tworzą muzyczni pasjonaci z naszej szkoły.
 • Rozwijamy talenty artystyczne młodzieży, wspierając uczniowskie pasje i umożliwiając udział w różnorodnych imprezach kulturalnych: konkursach recytatorskich i poezji śpiewanej, turniejach poetyckich, konkursach dla debiutujących literatów. Okazję do promocji młodych artystów na forum szkolnym stwarzają regularnie odbywające się spotkania poetyckie.
 • Od 11 kwietnia 2014 r. Wydział Matematyki i Fizyki Stosowanej Politechniki Rzeszowskiej objął oficjalnym patronatem I Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Konarskiego w Mielcu. Patronat naukowy jest bardzo konkretnym wsparciem, ukierunkowanym na rozwój młodzieży uzdolnionej w zakresie przedmiotów matematycznych. Opieka Politechniki Rzeszowskiej gwarantuje młodzieży i nauczycielom dostęp do bazy dydaktycznej Wydziału Matematyki i Fizyki Stosowanej oraz wsparcie koncepcyjne w organizacji klas z rozszerzoną matematyką.
 • I LO w Mielcu to szkoła, która uczy i wychowuje, dba o wartości, szanuje historię i tradycję, wymaga od uczniów nie tylko wiedzy i umiejętności, ale także wysokiej kultury osobistej. W środowisku cieszy się opinią szkoły bezpiecznej, w której panuje przyjazna atmosfera między uczniami. Dużo bardziej niż rywalizację cenimy współpracę, otwartość, budowanie relacji i wzajemny szacunek.