Close

Poznaj Polskę – Wrocław

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Wycieczka do Wrocławia dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę w roku 2023

Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 15000

Wkład własny w zł: 3750

Opis:

Na początek pobytu we Wrocławiu uczniowie zwiedzili najstarszą dzielnicę miasta- Ostrów Tumski, archikatedrę św. Jana, Muzeum Geologiczne z lekcją muzealną na temat powstawania skał i minerałów oraz Centrum Historii Zajezdnia traktujące o najnowszej historii Wrocławia. W Kolejkowie uczniowie odbyli podróż przez miniaturowy świat Dolnego Śląska. Dzień zakończyli podziwianiem jednej z największych w Europie fontann multimedialnych. Imponującej grze świateł towarzyszyła muzyka filmowa. Drugi dzień rozpoczęli od wizyty w ZOO. Najciekawszym i najcieplejszym miejscem okazało się Afrykarium, jedyne oceanarium na świecie w całości poświęcone faunie Czarnego Lądu. Uczniowie w tym dniu złożyli wizytę w Muzeum Mineralogicznym, którego zbiory liczą ok. 30.000 okazów minerałów z całego świata. Kolejnym punktem spaceru był kompleks Hali Stulecia z Pergolą oraz Placem pod Iglicą. Ostatni dzień pobytu we Wrocławiu  dostarczył niezapomnianych wrażeń podczas oglądania  Panoramy Racławickiej. Z Wrocławiem uczniowie żegnali się pod Pomnikiem ku czci poległych – „Olimp”. Wszystkie zaplanowane punkty programu wycieczki do Wrocławia zostały zrealizowane. Wychowawcze i edukacyjne cele wycieczki zostały osiągnięte.

banner
Skip to content