Close

Poznaj Polskę – Lublin, Zamość

Przedsięwzięcie Ministra Edukacji i Nauki pn. Poznaj Polskę

Wycieczka do Lublina – Zamościa dofinansowana w ramach przedsięwzięcia Poznaj Polskę w roku 2023

Finansowanie otrzymane z MEiN w zł: 10000

Wkład własny w zł: 2500

Opis:

W dniach 9-10 października odbyła się wycieczka szkolna uczniów I LO w Mielcu do Lublina-Zamościa. W poniedziałek
9 października uczniowie zwiedzili Zamość, nazywany Padwą Północy, gdzie zobaczyli Rynek, Ratusz, kamieniczki ormiańskie, Synagogę, fortyfikacje wraz z twierdzą oraz pomnik Jana Zamoyskiego. Zwiedzanie było żywą lekcją historii, uczniowie słuchali aktywnie, konfrontowali swoją wiedzę historyczną z faktami przedstawianymi przez przewodnika. Odwiedzili także dom Marka Grechuty, przed którym szkolni chórzyści zorganizowali krótki koncert. Następnie zwiedzili były niemiecki obóz koncentracyjny na Majdanku. Dla wszystkich było to bardzo przejmujące doświadczenie. W zadumie i powadze uczniowie I LO poznali tragiczną historię tego miejsca.

Wtorek 10 października rozpoczęli od zwiedzenia Podziemi Browaru Perła, gdzie poznali historię tworzenia znanego od tysiąca lat napoju. Następnie podczas spaceru po Lublinie podziwiali: Zamek Królewski, Bramę Grodzką, Plac po Farze- dawnym kościele parafialnym, Trybunat, rynek z kamienicami, „kamień nieszczęścia”, Kościół i klasztor Dominikanów, Wieżę Trynitarską, Bramę Krakowską, Krakowskie Przedmieście oraz Archikatedrę lubelską. Lublin zachwycił do tego stopnia, że niektórzy postanowili wrócić do tego miasta w przyszłości jako studenci.

Ostatnim punktem wyprawy było Muzeum Sił Powietrznych w Dęblinie, gdzie młodzi ludzie mogli zobaczyć zabytki techniki lotniczej oraz pamiątki związane z polskim lotnictwem wojskowym. Wyjazd do Lublina-Zamościa spełnił oczekiwania wszystkich jego uczestników. Wszystkie zaplanowane punkty programu zostały zrealizowane i cele osiągnięte.

banner
Skip to content