Close

Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości

Rekrutacja uczniów do udziału w mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój,
projekt „Ponadnarodowa mobilność uczniów”

 Informujemy o rozpoczęciu rekrutacji do udziału w projekcie „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” zakładając 7 dniową mobilność – 5 dni zajęć merytorycznych oraz 2 dni podróży.

Przed wyjazdem uczniowie wezmą udział w przygotowaniu językowym oraz kulturowo-pedagogicznym, a po zakończonej mobilności uczniowie otrzymają odpowiednie certyfikaty.
Do udziału w projekcie zostanie zakwalifikowanych 20 uczniów klas I – III oraz 4 opiekunów z I Liceum Ogólnokształcącego im. Stanisława Konarskiego w Mielcu.

Proces rekrutacyjny uczniów i opiekunów podzielony będzie na 2 etapy: ocena formularza zgłoszeniowego (dostępnego na stronie internetowej Szkoły) oraz rozmowy kwalifikacyjnej (data rozmowy zostanie ogłoszona po etapie oceny formularzy rekrutacyjnych).

Szczegółowe informacje na temat przebiegu rekrutacji znajdują się w Regulaminie rekrutacji dostępnym na stronie internetowej Szkoły. Miejsce mobilności zostanie podane w najbliższym czasie.

Lista z zakwalifikowanymi uczestnikami zostanie zamieszczona na stronie internetowej Szkoły, a także na tablicy ogłoszeń w dniu 05.04. 2023 r. Przez 7 dni od ogłoszenia wyników rekrutacji każdy uczestnik będzie mógł odwołać się od wyników kwalifikacji.

Załączniki:

WYNIKI REKRUTACJI

Lista zakwalifikowanych uczniów

Lista rezerwowa uczniów

Lista zakwalifikowanych opiekunów

PODSUMOWANIE

Refleksje uczniów

Sprawozdanie z przedsięwzięcia

Skip to content