Close

COLUMBIAN EXCHANGE -adios amigos

Piąty i ostatni dzień pobytu w Sagrada Familia Safa w Valladolid to czas na dokończenie i podsumowanie naszego projektu „Ponadnarodowa mobilność uczniów” współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Efekty pracy w panelach dyskusyjnych oraz grupach zadaniowych zebraliśmy i przedstawiliśmy graficznie w formie prezentacji multimedialnej oraz kolażu tworząc mapę ponadnarodowych wartości. To był dla nas bardzo pracowity tydzień, ale z rezultatów naszych działań jesteśmy bardzo zadowoleni. Teraz jeszcze ostatnie spotkania i rozmowy z hiszpańskimi kolegami i koleżankami, pakujemy walizki i z bagażem nowych doświadczeń, znajomości, umiejętności, a także wspaniałych przeżyć i wrażeń mówimy „adios amigos” 🧡❤️

Skip to content