Close

COLUMBIAN EXCHANGE

W dniach 4-10 czerwca grupa 20 uczniów wraz z 4 nauczycielami z naszego Liceum weźmie udziału w mobilności ponadnarodowej w przedsięwzięciu „Columbian Exchange – wymiana go międzynarodowych wartości” współfinansowanym z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój. Uczestników wyjazdu czeka 5 dni zajęć merytorycznych w szkole Sagrada Familia Seminary SAFA Valladolid oraz ścieżka edukacyjna „Śladami Krzysztofa Kolumba”. Projekt pozwoli na międzynarodową integrację, przezwyciężenie barier językowych i wymianę doświadczeń kulturowych. Trwają przygotowania do wyjazdu w trakcie bieżących spotkań roboczych, na zajęciach językowych oraz kulturowo-pedagogicznych, gdzie uczniowie szlifują umiejętności komunikacyjne w języku angielskim oraz poznają hiszpańskie tradycje i zwyczaje.

Skip to content