Najważniejsze informacje i daty dotyczące rekrutacji do szkół na rok szkolny 2024/2025

 • Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych: 13 maja-14 czerwca (do godz. 15.00)
 • Egzamin ósmoklasisty: 14-16 maja
 • Koniec roku szkolnego: 21 czerwca
 • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły: 21 czerwca-08 lipca
 • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 3 lipca
 • Wyniki rekrutacji: 16 lipca
 • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: 16-18 lipca (do godz. 15.00)
 • Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 19 lipca

Wszelkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji do I LO będą się pojawiać na naszej stronie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie w zakładce REKRUTACJA.

Uczniowie zakwalifikowani do przyjęcia potwierdzają wolę podjęcia nauki w I LO poprzez dostarczenie:
 • oryginału świadectwa ukończenia szkoły podstawowej,
 • oryginału zaświadczenia o wynikach egzaminu ósmoklasisty,
 • karty zdrowia otrzymanej w szkole podstawowej,
 • kserokopię aktu urodzenia,
 • 2 aktualnych zdjęć legitymacyjnych podpisanych na odwrocie.