Najważniejsze informacje i daty dotyczące rekrutacji do szkół na rok szkolny 2023/2024

  • Składanie wniosków do szkół ponadpodstawowych: 16 maja-24 czerwca (do godz. 15.00)
  • Egzamin ósmoklasisty: 24-26 maja
  • Koniec roku szkolnego: 24 czerwca
  • Uzupełnienie wniosku o przyjęcie do szkoły: 24 czerwca-14 lipca (do godz. 15.00
  • Ogłoszenie wyników egzaminu ósmoklasisty: 1 lipca
  • Wyniki rekrutacji: 22 lipca
  • Potwierdzenie woli przyjęcia do szkoły: 22-28 lipca (do godz. 15.00)
  • Podanie przez szkoły list kandydatów przyjętych i nieprzyjętych: 29 lipca

Wszelkie aktualne informacje dotyczące rekrutacji do I LO będą się pojawiać na naszej stronie. Szczegółowe informacje znajdziesz na stronie w zakładce REKRUTACJA.