Close

EKOPRACOWNIA- ZIELONE SERCE SZKOŁY

6 października uroczyście otworzyliśmy w naszym Liceum nową pracownię dedykowaną przedmiotom przyrodniczym. Przy udziale pana Fryderyka Kapinosa-posła na Sejm RP oraz pana Andrzeja Bryły-wicestarosty Powiatu Mieleckiego pan dyrektor Radosław Kluza i pani wicedyrektor Monika Cisło zainaugurowali lekcję w klasie 2C, na której wykorzystano nowo zakupione wyposażenie pracowni ekologicznej.

Wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej pt. „Ekopracownia- zielone serce szkoły” został przygotowany przez pana dyrektora Radosława Kluzę, a merytoryczną część projektu opracowały pani Anna Kłodowska i pani Anna Wardzała. Celem podjętych działań było powstanie w szkole dobrze wyposażonego obiektu służącego prowadzeniu edukacji ekologicznej w ramach przedsięwzięcia pt. „Pracownia odnawialnych źródeł energii z elementami ekologii” o szacowanej wartości ponad 85 tyś zł.

Dziękujemy Powiat Mielecki i Andrzej Bryła – Wicestarosta Powiatu Mieleckiego oraz Fryderyk Kapinos Poseł na Sejm RP za pomoc w realizacji projektu oraz dokonanie uroczystego otwarcia pracowni🤩👌💚

Skip to content