Close

Ekopracownia – zielone serce szkoły

Komunikat w sprawie poszukiwania partnerów do współpracy

w  realizacji projektu

„Ekopracownia- zielone serce szkoły”

 

Informujemy, że złożony przez nas  wniosek o dofinansowanie w formie dotacji w ramach Programu Regionalnego Wsparcia Edukacji Ekologicznej  pn. Ekopracownia- zielone serce szkoły” uzyskał aprobatę i w najbliższym czasie szkoła przystąpi do realizacji przedsięwzięcia pt. „Pracownia odnawialnych źródeł energii z elementami ekologii”. Celem podejmowanych działań jest powstanie w szkole dobrze wyposażonego obiektu służącego prowadzeniu edukacji ekologicznej. W związku z powyższym  poszukujemy firm/przedsiębiorstw/instytucji, które zechcą podjąć się z nami realizacji tego zadania. Szczegółowy plan zadań wraz z listą planowanego do zakupu sprzętu i pomocy dydaktycznych są dostępne w sekretariacie szkoły. Na oferty czekamy do 9 lipca 2023r.  Zapraszamy do kontaktu: sekretariat@konarski.mielec.pl lub tel. 17 7731577

Skip to content