Close

Nekrolog

Z głębokim smutkiem zawiadamiamy,
że  24 kwietnia 2024 r.
zmarł

Ś.P.

Prof. dr. hab. Władysław Miodunka

Prorektor Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wieloletni Dyrektor Instytutu Polonistyki
Uniwersytetu Jagiellońskiego,
wybitny naukowiec,
twórca systemu certyfikacji znajomości języka polskiego jako obcego,
wspaniały nauczyciel akademickiego
oraz absolwent I Liceum Ogólnokształcącego
im. S. Konarskiego w Mielcu.

Prof. Władysław Miodunka (ur. w 1945 r. w Wojsławiu k. Mielca) – odegrał kluczową rolę w powstaniu polskiego systemu certyfikacyjnego języka polskiego jako obcego, zostając pierwszym przewodniczącym Państwowej Komisji ds. Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

Profesor ukończył studia polonistyczne na Wydziale Filologicznym UJ. Po rocznym stażu rozpoczął pracę w Instytucie Filologii Polskiej UJ w Zakładzie Językoznawstwa. Doktorat uzyskał w 1973 r.

W 1979 r. habilitował się na Wydziale Filologicznym UJ. W 1980 r. został przeniesiony do Instytutu Badań Polonijnych, gdzie pracował do 31 grudnia 2004 r.

W 1991 r. otrzymał tytuł profesora nauk humanistycznych, a od 1 grudnia 2003 r. był profesorem zwyczajnym.

Jego zainteresowania naukowe dotyczyły językoznawstwa polonistycznego, językoznawstwa stosowanego do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, w tym studiów polonijnych.

Był kierownikiem Katedry Języka Polskiego jako Obcego w Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie Uniwersytetu Jagiellońskiego. W swoich badaniach zajmował się w szczególności językoznawstwem polonistycznym oraz językoznawstwem stosowanym do nauczania języków obcych i studiów etnicznych, a także zagadnieniami bilingwizmu. Opublikował m.in. kilka monografii i podręczników (w tym pierwszy do nauki języka polskiego w Brazylii). Profesor był autorem serii „Cześć, jak się masz?”.

Jego doświadczenia organizacyjne obejmowały m.in.: kierowanie Studium Języka Polskiego dla Cudzoziemców (1978-1980), tworzenie Zakładu Językoznawstwa Stosowanego i kierowanie nim od 1980 r., pełnienie funkcji dyrektora Instytutu Badań Polonijnych oraz funkcji prodziekana na Wydziale Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ (2001-2002). W 2002 r. został prorektorem UJ ds. polityki kadrowej i finansowej.

Był sekretarzem naukowym (1984-1988), a następnie przewodniczącym Komitetu Badania Polonii PAN (1991-2002). W latach 1997-2000 był jednym z organizatorów i pierwszym prezesem Stowarzyszenia „Bristol” Polskich i Zagranicznych Nauczycieli Kultury Polskiej i Języka Polskiego jako Obcego.

Od roku 2000 reprezentował Polskę w pracach Association of Language Testers in Europe. Od sierpnia 2003 r. był przewodniczącym Państwowej Komisji Poświadczania Znajomości Języka Polskiego jako Obcego.

W latach 2001-2004 organizował i kierował Katedrą Ameryki Łacińskiej w Instytucie Studiów Regionalnych UJ. Od 1 stycznia 2005 prof. Miodunka kierował Centrum Języka i Kultury Polskiej w Świecie.

Pracował na stanowisku lektora języka polskiego w Université de Toulouse. Na tym uniwersytecie odbył studia z językoznawstwa stosowanego, uzyskując w 1975 r. Diplômed’ÉtudesFrançaises, a w 1977 Diplômed’ÉtudesApprofondies.

Kolejny rok (1980 – 1981) pracował w Wayne State University w Detroit.
W 1986 przebywał jako visitingfellow w Department of Education w Canberze w Australii.

W latach 1988-1990 zajmował stanowisko visitingprofessor w Uniwersytecie Stanforda, USA. W latach 1995 i 1996 był profesorem w Universidade Federal do Paraná w Kurytybie, Brazylia, gdzie uzyskał dyplom z języka portugalskiego. Z kolei w 1998 roku wykładał na Uniwersytecie Łomonosowa w Moskwie.

Prof. Miodunka był laureatem wielu nagród rektora UJ i Ministra Edukacji Narodowej. W 1997 r. otrzymał dyplom Ministra Spraw Zagranicznych RP za popularyzację kultury polskiej za granicą.

Skip to content