Close

Refleksje o języku

W dniu 31 maja 2023 roku w I Liceum Ogólnokształcącym im. Stanisława Konarskiego w Mielcu odbyła się 1. sesja popularno-naukowa Refleksje o Języku. Prelekcję, której głównym tematem była kultura języka polskiego, przeprowadził ks. prałat dr Jacek Nowak, wykładowca Wyższego Seminarium Duchownego w Tarnowie, notabene absolwent najstarszego liceum mieleckiego.

Konferencję prowadził nauczyciel naszego Liceum dr Marek Paduch, który wygłosił słowo wstępne, w którym podkreślił różnicę pomiędzy znaczeniem sformułowań język a kultura oraz kultura języka. Następnie Marek Paduch przedstawił sylwetkę księdza prałata doktora Jacka Nowaka, akcentując dokonania naukowe prelegenta.

Ksiądz doktor przedstawił szeroki ogląd aktualnej kultury posługiwania się językiem polskim, nawiązując do pragmalingwistyki (użycie języka w praktyce), paralingwistyki (połączenie elementów werbalnych i niewerbalnych wpływających na sprawną komunikację interpersonalną) oraz priorytetów aksjologicznych (hierarchia wartości) w polskim społeczeństwie.

Spotkanie z językiem polskim na poziomie akademickim wywarło pozytywne wrażenie na uczniach klas humanistycznych, którzy z zaciekawieniem i uznaniem podążali tropem wywodów językoznawczych księdza prałata doktora Jacka Nowaka.

Konferencję popularno-naukową przygotowali nauczyciele naszego Liceum: pani Małgorzata Stryczek, ks. Mateusz Florek, ks. Grzegorz Żurowski oraz pan Marek Paduch.

image
Skip to content