Close

W HISZPAŃSKIEJ SZKOLE

Od 4 czerwca przebywamy w Hiszpanii w ramach projektu ” Ponadnarodowa mobilność uczniów „. 5 czerwca, poniedziałek rozpoczęliśmy od intensywnej pracy: poznaliśmy naszych hiszpańskich rówieśników oraz dokonaliśmy prezentacji w szkole Sagrada Familia Seminary SAFA Valladolid. Nasi Uczniowie przedstawili hiszpańskim kolegom i koleżankom informacje w języku angielskim o polskiej historii, geografii i kulturze, a także o Podkarpaciu i Mielcu. Porównaliśmy polski i hiszpański system edukacyjny oraz opowiedzieliśmy o naszym Liceum, jego tradycjach i bieżącej działalności Społeczności Konarskiego. Merytoryczne i entuzjastycznie przyjęte prezentacje pozwoliły nam na przezwyciężenie tremy scenicznej oraz barier językowych. Kolejne działania wdrożone w ramach projektu „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości”, współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój, umożliwiły nam uczestnictwo w lekcjach prowadzonych w szkole oraz podjęcie pracy nad mapą wspólnych wartości.

Skip to content