Close

WITAJ HISZPANIO!

4 czerwca grupa 20 uczniów wraz z panem dyrektorem Radosławem Kluzą, panią wicedyrektor Monika Cisło oraz nauczycielkami, paniami Eweliną Stelmach-Kozioł i Elżbietą Poloczek wyjechała do Hiszpanii w ramach mobilności ponadnarodowej „Columbian Exchange – wymiana międzynarodowych wartości” współfinansowanej z Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój.
Po przyjeździe grupa zwiedziła szkołę Sagrada Familia Seminary SAFA Valladolid, a już w poniedziałek rozpoczyna realizację zadań projektowych.

Skip to content