Close

WYMIANA POLSKO-NIEMIECKA

8 kwietnia pan dyrektor Radosław Kluza i pani wicedyrektor Monika Cisło powitali w naszym Liceum uczestników wymiany ze szkoły w Löhne. Goście z Niemiec zwiedzili tereny Konarskiego poznając tradycyjne i nowoczesne oblicza naszej Społeczności, a także obejrzeli prezentację o Mielcu i regionie. Delegacja niemiecka podzieliła się informacjami o swojej szkole, przekazując portret jej patrona Bertolda Brechta. Uczniowie brali też udział w wybranych lekcjach, rozpoczynając międzynarodową integrację w naszym Liceum. Uczestnicy wymiany w trakcie zajęć warsztatowych rozmawiali o tym, kim jest idol oraz prezentowali własne inspiracje na temat autorytetów.

9 kwietnia ranek rozpoczął się przejażdżką rowerową, rozkoszując się spokojem lasów i podziwiając piękno okolic naszego miasta. Po powrocie do szkoły, pełni energii, uczniowie przystąpili do realizacji zadań projektowych. Temat: Wyjątkowe miejsca w Mielcu o znaczeniu kulturowym, gospodarczym czy historycznym. Po obiedzie przyszedł czas na kolejną aktywność – tym razem na wrotkach.

Skip to content