Nasze profile

Klasa politechniczna

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami technicznymi – klasa politechniczna umożliwi Ci najlepsze przygotowanie się do studiów. Biorąc udział w konkursach i olimpiadach oraz uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań - będziesz świadomie rozwijał swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka,  j. angielski

Przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, j. angielski

Drugi język:j. niemiecki

Klasa turystyczna

Jeśli jesteś człowiekiem ciekawym świata, chcesz uczyć się języka angielskiego, geografii i języka polskiego w zakresie rozszerzonym – to klasa turystyczna jest profilem dla Ciebie. Realizację zainteresowań umożliwią Ci liczne projekty m. in.: wymiana polsko-niemiecka, program Enter Your Future i wiele innych.

Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, geografia,  j. angielski

Przedmioty wiodące:j. polski, j. angielski, geografia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Klasa medyczna

Jeśli Twoim marzeniem są studia medyczne, biochemia, biotechnologia, biologia, ekologia, fizjoterapia czy psychologia – wybierz klasę medyczną, w której realizowane są rozszerzone programy nauczania z chemii, biologii i języka angielskiego. Gwarantujemy wyposażenie pracowni chemicznej i biologicznej w nowoczesny sprzęt dydaktyczny.

Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka,  j. angielski, chemia lub biologia

Przedmioty wiodące:j. angielski, biologia, chemia

Drugi język:j. niemiecki

Klasa humanistyczna

Jeśli myślisz o studiach: filologicznych, historycznych, prawniczych, dziennikarskich, socjologicznych, o europeistyce lub innych kierunkach humanistycznych, wybierz klasę humanistyczną. Uczniowie uczęszczający do tej klasy odnoszą od lat sukcesy w olimpiadach i konkursach z przedmiotów humanistycznych, zdobywając indeksy na wybrane kierunki studiów.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. angielski, historia

Przedmioty wiodące: j. angielski, j. polski, historia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Klasa prawnicza

Jeśli masz naturę humanisty, który w szybko zmieniającym się świecie, stawiającym coraz to nowe wyzwania chce znaleźć miejsce dla siebie, to klasa prawnicza jest z pewnością właściwym wyborem. Dzięki rozszerzonym historii i WOS zrozumiesz procesy historyczne i społeczne. Z kolei rozszerzony język angielski wzbogaci Twoje umiejętności komunikacyjne i zwiększy szansę na znalezienie pracy.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. angielski, historia lub WOS

Przedmioty wiodące: j. angielski, historia, WOS

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Klasa ekonomiczna

Jeśli planujesz studiować na kierunkach politechnicznych bądź wybierzesz ekonomię, geologię, geofizykę lub inne kierunki przyrodnicze, klasa ekonomiczna będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z matematyki, języka angielskiego i geografii. Proponujemy Ci ciekawe zajęcia terenowe i wyzwania turystyczne.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. angielski, geografia

Przedmioty wiodące: j. angielski, matematyka, geografia

Drugi język: j. niemiecki

Klasa psychologiczna

Uczęszczając do tej klasy masz możliwość podniesienia kompetencji językowych, rozwinięcia pasji humanistycznych oraz zgłębiania tajemnic ludzkiego umysłu. Ten profil daje bardzo duże możliwości nie tylko wyboru przyszłych studiów, ale też korekty planów, ze względu na wszechstronny dobór przedmiotów.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Przedmioty wiodące: język polski, język angielski, biologia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Potrzebne informacje

Zadaj personelowi rekrutacji wszystkie swoje pytania

    Sekretarz szkoły

    Joanna Lichota

    730393703
    joannalichota.1lo@int.pl