Nasze profile

Profil politechniczny

politechniczny

Jeśli wiążesz swoją przyszłość z kierunkami technicznymi, takimi jak: elektronika, energetyka, telekomunikacja, informatyka, fizyka czy ekonomia, klasa politechniczna umożliwi Ci najlepsze przygotowanie się do studiów. Biorąc udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach oraz uczestnicząc w zajęciach kół zainteresowań, a także w ciekawych projektach e-learningowych, będziesz świadomie rozwijał swoje zainteresowania przedmiotami ścisłymi. Ten profil poszerzy Twoją wiedzę, rozwinie ciekawość świata i potrzebę dociekania zjawisk w nim zachodzących.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, informatyka,  j. angielski

Przedmioty wiodące: matematyka, informatyka, j. angielski

Drugi język:j. niemiecki

Profil turystyczny

turystyczna

Jeśli jesteś człowiekiem ciekawym świata, chcesz uczyć się języka angielskiego, geografii i języka polskiego w zakresie rozszerzonym, to klasa turystyczna jest profilem dla Ciebie. Realizację zainteresowań umożliwią Ci liczne projekty, m.in.: warsztaty językowe z native speakerami, polsko-niemiecka wymiana uczniowska, projekcje filmów w językach obcych czy tworzenie lingwistycznych spektakli teatralnych. Program klasy przygotowuje do studiowania na kierunkach filologicznych, lingwistycznych, kulturoznawstwie, dziennikarstwie czy turystyce międzynarodowej.

Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka, geografia,  j. angielski

Przedmioty wiodące:j. polski, j. angielski, geografia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Profil medyczny

medyczna

Jeśli Twoim marzeniem są studia medyczne, biochemia, biotechnologia, biologia, ekologia, fizjoterapia czy psychologia, wybierz klasę medyczną, w której realizowane są rozszerzone programy nauczania z chemii, biologii i języka angielskiego. Mając na uwadze rosnące zainteresowanie studiami medycznymi wyposażyliśmy dla Ciebie pracownię chemiczną i biologiczną w nowoczesny sprzęt dydaktyczny. Zwiększyliśmy ofertę zajęć fakultatywnych z biologii i chemii. Będziemy wpierać Twój upór i determinację w zdobywaniu specjalistycznej wiedzy i kompetencji kluczowych, aby Twoje marzenia stały się rzeczywistością!

Przedmioty punktowane:j. polski, matematyka,  j. angielski, chemia lub biologia

Przedmioty wiodące:j. angielski, biologia, chemia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Profil humanistyczny

humanistyczna

Jeśli myślisz o studiach: filologicznych, historycznych, prawniczych, dziennikarskich, socjologicznych, o europeistyce lub innych kierunkach humanistycznych, wybierz klasę humanistyczną. Realizowane są w niej rozszerzone programy nauczania z: języka polskiego, historii i języka angielskiego. Uczniowie uczęszczający do tej klasy odnoszą od lat sukcesy w ogólnopolskich i wojewódzkich olimpiadach oraz konkursach z przedmiotów humanistycznych, zdobywając indeksy na wybrane kierunki studiów. Przedmiotowe koła zainteresowań umożliwią Ci pogłębienie wiedzy humanistycznej zdobytej na lekcjach, rozwiną Twoje umiejętności w zakresie tworzenia własnych tekstów, a także humanistyczną wrażliwość oraz potrzebę świadomego obcowania z dziełami kultury.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. angielski, historia

Przedmioty wiodące: j. angielski, j. polski, historia

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Profil psychologiczny

psychologiczna

Jeśli marzysz o studiowaniu psychologii i interesują Cię zagadnienia związane z ludzką psychiką i naukami społecznymi to profil właśnie dla Ciebie! Będziesz uczył się w zakresie rozszerzonym biologii, języka polskiego i języka angielskiego. Dowiesz się również na czym polega sztuka efektywnego porozumiewania się, zrozumiesz mechanizmy ludzkiego postępowania, a także poznasz techniki negocjacji i mediacji. Zdobyta podczas nauki wiedza pozwoli z powodzeniem na studiowanie takich kierunków jak: psychologia, pedagogika, terapia zajęciowa, coaching, socjologia, nauki polityczne, stosunki międzynarodowe i wiele innych.

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka, j. angielski, biologia

Przedmioty wiodące: biologia, język polski, język angielski

Drugi język:j. niemiecki/j. hiszpański

Profil ekonomiczny

ekonimiczna

Jeśli planujesz studiować na kierunkach politechnicznych bądź wybierzesz ekonomię, geologię, geofizykę lub inne kierunki przyrodnicze, klasa ekonomiczna będzie dla Ciebie najlepszym wyborem. Przygotujemy Cię do matury na poziomie rozszerzonym z: matematyki, języka angielskiego, geografii. Proponujemy Ci ciekawe zajęcia terenowe i wyzwania turystyczne. Wejście w tę dziedzinę wiedzy o otaczającym świecie, może okazać się Twoją wymarzoną przygodą i pasją życiową. /p>

Przedmioty punktowane: j. polski, matematyka,  j. angielski, geografia

Przedmioty wiodące: j. angielski, matematyka, geografia

Drugi język: j. niemiecki

Potrzebne informacje

Zadaj personelowi rekrutacji wszystkie swoje pytania

    Sekretarz szkoły

    Joanna Lichota

    +48 17 77 315 77
    sekretariat@konarski.mielec.pl